Mindfulness

Voor iedereen die meer met aandacht in het hier en nu wil leven!

Door mindful te zijn wordt je je bewust van gedachtes, gevoelens en lichamelijke sensaties. Je leert een uitnodigende houding tegenover jezelf te krijgen waardoor je kan ervaren, zonder direct iets te willen veranderen. Zo wordt het mogelijk niet automatisch, impulsief te reageren. Eerst even niks doen of tot tien kunnen tellen zodat je constructief kan reageren. Voor velen kan het ook een ontspannende werking hebben.

We doen oefeningen die je leren jezelf even stil te zetten om bewust waar te nemen, zonder iets te willen of hoeven veranderen. Oefeningen waardoor je je aandacht leert richten, waardoor je oude, ingesleten automatische (emotionele) reactiepatronen leert herkennen.

Vanuit de ‘doe’ stand, waarin we bezig zijn met denken en doen om iets voor elkaar te krijgen naar de ‘zijn’ stand waarin we ervaringen toe laten, ook degene die we liever niet willen hebben. Door met aandacht en een niet-oordelende houding waar te nemen wat er van binnen gebeurt, ontstaat ruimte om op een andere, meer helpende manier te reageren.

Wil jij leren een open, vriendelijke, niet-oordelende, accepterende houding aan te nemen? Wil jij leren je aandacht te sturen door actieve opmerkzaamheid met wat zich aandient in het huidige moment?

Dan zul jij ongetwijfeld (een aantal van de) wetenschappenlijk bewezen voordelen van Mindfulness ervaren:

minder stress/meer rust, je minder laten leiden door je emoties, meer empathie en compassie, een betere concentratie, en een algeheel betere stemming.